TPBI pregătește trenul metropolitan care va circula între București și Scroviștea care aduce noi puncte de oprire în zona metropolitană

TPBI începe pregătirea trenului metropolitan care va circula între București și Scroviștea pentru a lega eficient localitățile din zona de nord a capitalei

TPBI a lansat licitația pentru „Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Introducerea și, ulterior, dezvoltarea serviciilor de tren urban și metropolitan București – Ilfov”, prima etapă, traseu prioritar: București Gara de Nord – Chitila – Scroviștea„. Licitația are o valoare de 4,9 milioane lei, cu o durată de realizare a studiului de 9 luni. Proiectul este susținut prin PoT 2021-2027, P.6/O.P. 2.8 – Trenuri metropolitane. Ofertele pot fi depuse până la data de 20.09.2023, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 20.03.2024. Scopul investiției pe radiala București Gara de Nord – Chitila – Scroviștea este asigurarea unui serviciu de transport regulat, cadențat, ecologic pentru publicul călător care circulă pe acest traseu în sistem de navetă în limitele geografice ale regiunii București-Ilfov.

Pe noua linie metropolitană, pe lângă stațiile existente, se propune înființarea a 3 puncte de oprire, și anume Chitila 2, Buciumeni și Lac Mogoșoaia. Conform caietului de sarcini al licitației actuale, la punerea în funcțiune, ruta va fi exploatată de un singur operator ce va fi stabilit legal ulterior.

Conform PMUD, la nivelul Județului Ilfov, concomitent cu dezvoltarea unui transport regional feroviar, gările/punctele de oprire din rețeaua feroviară (existente sau nou construite) ar trebui să devină poli intermodali principali ai localităților din zona de influență şi polarizare a Capitalei, care să ofere condițiile de orientare a deplasărilor pendulare către transportul feroviar şi, astfel, de diminuare a automobilității şi a congestiilor de trafic pe căile rutiere ȋn Bucureşti. Acestea trebuie să creeze condiții confortabile de transfer între automobil, transportul public local, transportul regional feroviar, incluzând parcări de transfer (park&ride) şi parcări pentru biciclete.

În primă fază, cea de livrare către populație și agenții economici a serviciilor de tren urban și metropolitan, Proiectul TPBI vizează utilizarea infrastructurii feroviare existente, modernizată ca urmare a unor realizării unor proiecte de reînnoire care să permită:

– asigurarea unei viteze comerciale ridicate (peste 40 km/h),
– asigurarea accesibilității pentru persoanele cu mobilitate redusă în zona stațiilor și în vehicule,
– accesul nediscriminatoriu ca punctele de interes economic, social și cultural,
– înființarea de noduri multimodale, inclusiv cu zone de P&R;
– dezvoltarea zonelor de regenerare urbană,
– protejarea mediului prin reducerea poluării chimice și fonice,
– creșterea siguranței și securității călătorilor și locuitorilor din arealul feroviar,
– reducerea costurilor de transport în scopul scăderii presiunii pe bugetul public.

În faza a doua, cea de dezvoltare a serviciilor de tren urban și metropolitan, Proiectul TPBI vizează reconstrucția unor linii desființate, dar al căror traseu este în continuare în proprietatea publică a statului, și construcția unor linii noi pentru deservirea echilibrată a întreg teritoriului vizat.

În paralel, se preconizează achiziția etapizată de material rulant adecvat pentru serviciile de tren metropolitan pe traseele prioritizate.

Conform TomTom Traffic Index, unul dintre cele mai cunoscute studii din domeniul mobilității urbane la nivel global (analize pe 416 orașe din 57 de țări), Bucureștiul era în anul 2019 al patrulea cel mai aglomerat oraș din Europa, după Moscova, Istanbul și Kiev, respectiv cel mai aglomerat oraș din Uniunea Europeană, la mare distanță de capitale mult mai mari, precum Paris, Roma, Londra. În plus, nivelul de congestie a crescut în 2019 cu 4% față de anul 2018. În medie, bucureștenii petrec blocați în trafic circa 9,5 zile/an, la orele de vârf (8-9 dimineața, respectiv 17-18 după-amiaza), respectiv durata călătoriile dublându-se față de cea normală.

Foto: mobilitate.eu9.668 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *