regulament european mobilitate

Comisia Europeană impune o electrificare și automatizare a mobilității țărilor membre prin agenda pentru o mobilitate curată și inovativă

În adresa comisiei din septembrie 2017, președintele Juncker a stabilit un obiectiv pentru UE și industriile sale de a deveni lider mondial în domeniul inovării, digitalizării și decarbonizării. Bazându-se pe „Europa în mișcare” din mai și noiembrie 2017, Comisia Juncker a propus pe 17 mai 2018 un al treilea și ultimul set de măsuri pentru a face această realitate în sectorul mobilității.…