InnoTrans 2022 – ZSSK Slovacia prezintă noul tip de vagon din lotul de 17 achiziționate pentru transportul regional achiziționat prin FEDR