InnoTrans 2022 – Tehnologiile Digital Automatic Coupling pentru Europa și-au facut introducerea în cadrul expoziției de la Berlin

InnoTrans 2022 – Tehnologiile Digital Automatic Coupling pentru Europa și-au facut introducerea în cadrul expoziției de la Berlin

Început de câțiva ani, proiectul DAC4EU, Digital Automatic Coupling este unul de importanță majoră pentru Europa, fiind în prezent în curs de producție și testare a mai multor variante, în final urmând să fie devinită o tehnologie standard ce va fi implementată în toată Europa în masă începând cu 2030.…