InnoTrans 2022 – Stadler și HEAG mobilo prezintă noul tramvai TINA pentru prima dată la Berlin