InnoTrans 2022 – Stadler prezintă în premieră tram-trenul Citylink ce poate opera și alimentat de baterii