InnoTrans 2022 – Siemens a expus unul din tramvaiele Avenio comandate de VEG Nuremberg