InnoTrans 2022 – Alstom prezintă rama electrică Coradia Stream HC pentru Luxemburg