InnoTrans 2021 – Interviu cu directorul InnoTrans despre amânarea InnoTrans 2020 și planul pentru InnoTrans 2022