gara constanta

Wiebe România va moderniza pasajul pietonal din Gara Constanța

CFR SA a atribuit contractul pentru „Reparație capitală tunel pietonal km. 224+883 din stația CF Constanța – proiectare și execuție”, acesta fiind atribuit companiei Wiebe România, pentru suma de 10,4 milioane lei. Termenul de execuție este de 12 luni de la semnarea contractului.…

CFR SA lansează procedurile pentru reparația tunelului pietonal din Gara Constanța

CFR SA a lansat licitația pentru „Reparație capitală tunel pietonal km. 224+883 din stația CF Constanța – proiectare și execuție”, proiect în valoare de 10,4 milioane lei. Conform SEAP, lucrarea se va axa pe proiectul tehnic și detaliile de execuție în baza expertizei si DALI existente, care vor fi verificate de verificator de proiecte autorizat conform Ordinului MDRAP 2264/2018, se vor obține avizele și autorizația de construire în numele autorității contractante, se vor executa lucrările de reparație capitală a tunelului pietonal km 224+883 ce constau în refacerea hidroizolației tunelului, refacerea finisajelor, refacerea drenurilor de preluare a apelor pluviale, inlocuirea suprastructurii și sudarea liniilor cf 1,2,3,4, din stația Constanța, care supratraversează tunelul.…

CFR Călători intenționează să construiască o hală pentru reparații la locomotive și vagoane în Constanța

CFR Călători derulează procedurile de contractare și întocmire a studiilor și documentelor necesare proiectului de investiții „Hala reparatii material rulant in cadrul Reviziei de Vagoane Constanta”, pentru care are în derulare o licitație de elaborare a documentelor necesare. Conform studiului de fezabilitate planificat, din suprafața Reviziei de Vagoane Constanta, de 41013 mp, se propune construcția halei pe 1400 mp, în zona de sud a terenului, în apropierea complexului Cora.…