CGMB transmite către ADTPBI pentru exploatare primele 40 de autobuze Citaro Hybrid din București

CGMB transmite către ADTPBI pentru exploatare primele 40 de autobuze Citaro Hybrid din București

În ședința CGMB din 10 aprilie 2020, CGMB urmează să voteze proiectul pentru punerea la dispoziție către ADTPBI a primului lot de autobuze Citaro Hybrid din cele 130 comandate de primărie. Punerea la dispozitie catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov a autobuzelor hibride, ce vor fi utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local de calatori de catre Societatea de Transport Bucuresti STB SA, este valabila pe toata durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori incheiat intre Asociafia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București Ilfov si Societatea de Transport București STB SA.…