cfr romania

Ministerul Transporturilor lansează în dezbatere publică strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2018-2022 cu costuri necesare de 5,7 miliarde de euro pentru cei 9.808 km de cale ferată din România

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european „Statul român, prin Ministerul Transporturilor, asigură dezvoltarea infrastructurii naţionale de cale ferată pe baza unei finanţări sustenabile a sistemului feroviar, ţinând cont de necesităţile pieţei interne a transporturilor şi de nevoile generale ale Uniunii Europene, inclusiv de necesitatea de a coopera cu statele terţe vecine.