CFR Călători propune creșterea cu 86 milioane lei pentru reparația și modernizarea locomotivelor și vagoanelor

CFR Călători crește în 2022 bugetul de reparații și modernizări având 600 de vehicule cu scadență depășita

In proiectul de buget al CFR Călători pe anul 2022, compania propune cheltuieli pentru investiții în valoare de 241,4 milioane lei, în creștere cu 86,3 milioane lei față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, creștere care se datorează necesității efectuării unor reparații la materialul rulant motor, având în vedere, atât vechimea acestuia cât și asigurarea condițiilor de calitate, regularitate și siguranță a circulației pe calea ferată.…