Primăria Brașov a primit finanțare pentru un modern garaj destinat parcului RATBV

Primăria Brașov a lansat licitația pentru realizarea de benzi pentru transportul public

Pe data de 13 mai, primarul George Scripcaru a semnat un nou contract de finanțare prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020, Obiectiv Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Este vorba despre construirea garajului pentru mijloacele de transport în comun. Valoarea acestui proiect este de 76,44 milioane de lei (16 milioane de euro).

Obiectivele acestui proiect sunt:

– Reabilitarea, construcția şi dotarea specifică a infrastructurii de garaj pentru transport public cu o suprafață totală construită la sol de 11.740 mp;
– Creșterea numărului de pasageri în aria de studiu a proiectului cu 3.5% în cinci ani de la finalizarea proiectului;
– Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului cu 3,56% în cinci ani de la finalizarea proiectului;
– Reducerea emisiilor de CO2 echivalent cu 3,65% în cinci ani de la finalizarea proiectului.
– Valoare totală a proiectului: 76.440.247,46 lei
– Valoare eligibilă: 72.772.830,49 lei
– Valoare totală finanțare UE: 71.317.373,87 lei, respectiv 98% din valoarea proiectului
– Cofinanţare primăria Brașov: 2%.

Scopul proiectului este de a crește atractivitatea sistemului de transport public din municipiu prin amenajarea unui garaj modern pentru mijloacele de transport din parcul auto al SC RATBv SA.

Pe amplasamentul vizat se vor executa următoarele intervenții:

Demolarea construcţiilor şi platformeiexistente din incintă, în vederea eliberării terenului pentru construirea noilor spaţii, mai puţin a clădirii Anexa B a corpului C7, care va fi consolidată şi reabilitată;
Costruirea noilor spaţii:
Construcţie tip hală închisă, pe structură metalică, cu închideri din panouri termoizolante tip „sandwich” şi panouri din policarbonat celular termoizolant, destinată platformei pentru parcarea flotei auto de transport public (autobuze standard, articulate, Midi şi troleibuze)

Spaţii tehnice şi administrative specifice:
– Spaţiu de întreţinere şi reparaţii autovehicule, cu posturi de lucru dedicate, grupate pe tipo-dimensiuni vehicul şi activitate, dispunând de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare);
– Spaţiu verificări tehnice ulterioare reparaţiilor şi Inspecţii Tehnice Periodice;
– Spaţiu întreţinere (mecano-energetic, electronişti);
– Spaţiu depozitare (magazie) piese – materiale;
– Staţie de spălare – curăţare autovehicule interior – exterior;
– Staţie pentru reparaţii/vopsitorie;
– Spaţiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roţi şi spaţiu de depozitare anvelope);
– Staţie de alimentare carburanţi;
– Spaţiu destinat centralei termice / instalaţiilor adiacente;
– Cabine destinate pazei, controlului şi verificărilor la intrare – ieşire a mijloacelor de transport.

Se vor executa lucrările de dotare a noilor spații cu: instalații de alimentare cu apă rece și apă caldă; instalații de canalizare; instalații termice; instalații electrice (instalaţii electrice de iluminat şi prize, tablouri electrice, instalaţie de paratrăsnet, instalaţii de legare la pământ, iluminat de securitate pentru evacuare, instalaţii voce-date, panouri fotovoltaice); instalații de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu; instalație de stingere a incendiilor. Vor fi achiziționate echipamentele și utilajele care vor intra în componența instalațiilor, precum și dotările necesare pentru derularea activităților specifice.

Se vor crea spații verzi și aliniamente de arbori, cu rol atât antipoluant, împotriva noxelor, zgomotului, cât şi estetic. Spațiul verde va înconjura perimetral toată incinta ce se va amenaja, astfel încât să se realizeze fenomenul de perdea de protecție împotriva noxelor și a zgomotului.

Ca urmare a lucrărilor executate, vor rezulta următoarele spații:

– Platformă parcare alocată pentru flota de transport public (autobuze şi troleibuze): 25.000 mp;
– Hală de întreţinere – reparaţii autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo-dimensiuni vehicul şi activitate dispunând de anexe (birouri, vestiare, grupuri sanitare) în suprafaţă de 6.500 mp;
– Hală verificări tehnice după reparaţii şi Inspecţii Tehnice Periodice – 300 mp;
– Hală întreţinere( mecano-energetic, electronişti): 1.200 mp;
– Magazii piese – materiale: 1.200 mp;
– Staţie spălare – curăţare autovehicule interior – exterior: 1.400 mp;
– Staţie de vopsire: 350 mp;
– Spaţiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roţi şi spaţiu de depozitare anvelope): 250 mp;
– Staţie de alimentare carburanţi: 40 mp;
– Centrală termică: 200 mp;
– Clădiri porţi – acces destinate pazei, controlului şi verificării la ieşire – intrare a mijloacelor de transport: 300 mp;
– Spații verzi – 10.016,28 mp838 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *