Ministerul Transporturilor schimbă normele pentru reviziile planificate ale drezinelor pantograf și drezinelor macara de cale ferată

Ministerul Transporturilor schimbă normele pentru reviziile planificate ale drezinelor pantograf și drezinelor macara de cale ferată

Ministerul Transporturilor a publicat „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 – Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate”. Textul proiectului și întreaga documentație sunt disponibile pe siteul Ministerul Transporturilor.

Normativul feroviar stabilește cerințele generale, cerințele specifice, cerinţele tehnice, tipurile de revizii și reparații planificate, normele de timp pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate, lucrările minimale executate în cadrul reviziilor și reparațiilor planificate la drezinele pantograf și drezinele macara.

Prezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi reparaţiilor planificate la care sunt supuse drezinele pantograf şi drezinele macara, succesiunea efectuării acestora, normele de timp (ore funcţionare zile, luni, ani) la care drezinele pantograf şi macara sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate, precum şi lucrările minime obligatorii efectuate drezinelor pantograf şi macara în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate.

La baza elaborării prezentului normativ feroviar au stat, în principal, următoarele considerente:
– propunerea de elaborare transmisă de către SC „ELECTRIFICARE C.F.R.” – S.A.;
– necesitatea ca ciclul de revizii şi reparaţii planificate să asigure exploatarea drezinelor pantograf şi macara fără înregistrarea, în intervalul de timp dintre două revizii sau reparaţii planificate consecutive, a unor defecţiuni care să afecteze siguranţa circulaţiei, sănătatea şi securitatea oamenilor, mediul înconjurător;
– tipul şi concepţia constructivă, nivelul de fiabilitate şi duratele de viaţă ale ansamblurilor şi subansamblurilor din componenţa drezinelor pantograf şi macara reanalizate din punct de vedere al proiectării, noile tipuri de materiale utilizate la construcţie sau modernizare, nivelul prestaţiei actuale;
– achiziţionarea de către persoanele juridice sau fizice a unor drezine pantograf sau macara care fac obiectul normativului.

La elaborarea normativului feroviar s-au utilizat documentele de referinţă menţionate în anexa la prezentul normativ tehnic. Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normativului reprezintă numărul de ordine al documentelor de referinţă din anexa prezentă pe siteul ministerului.Foto: mobilitate.eu

1.708 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *