RATB lansează un studiu pentru a vedea efectele exploatării asupra stării de sănătate a angajaților
Romania

MDRAP răspunde la temerile de eliminare a reducerilor și gratuităților în transport pentru elevi

În urma comunicatului prin care Federația Elevilor din România trage un semnal de alarmă asupra propunerilor Guvernului, prin care se spune că elevii nu vor mai avea naveta decontată și nu vor mai putea beneficia de facilități la transportul în comun, MDRAP a emis un punct de vedere oficial, după cum urmează:

Ca urmare a apariţiei în spațiul public a unor informaţii referitoare la efectele proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) transmite următoarele:

1. Proiectul de act normativ nu prevede abrogarea unor prevederi ale Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin care sunt stabilite drepturile elevilor privind decontarea transportului de la și către unitățile de învățământ, deci nu are impact asupra decontării cheltuielilor de transport pentru elevi.
2. Proiectul de act normativ propune eliminarea transportului rutier judeţean de călători din sfera serviciilor publice, situaţie în care acesta se va desfăşura în regim comercial, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene (Regulamentul nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare) şi a celei naţionale (Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare).
3. Pentru lămurirea acestor aspecte, viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, a avut astăzi, 24 iunie, o întâlnire cu reprezentanţi ai Federației Elevilor din România.

Reamintim că, în prezent, Legea educației naționale nr.1/2011 prevede că:
• elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic;
• elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educației Naționale (MEN), prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă.
Foto: mobilitate.eu

177 Vizualizări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *