A fost lansată licitația pentru modernizarea depoului de tramvaie din Craiova

A fost lansată licitația pentru modernizarea totală a depoului de tramvaie din Craiova

Primăria Craiova a lansat licitația pentru „Servicii de elaborare a doc. teh.-ec. faza PT+PAC+DE +Documentatii avize, autorizații, acorduri +certificate performanță energetică, serv. de asist. din partea proiectantului pe parcursul derularii contractului și executia lucrarilor pt proiect „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie””, în valoare de 49,2 milioane lei și un termen de implementare de 78 de luni de la semnarea contractului. Finanțarea este asigurată prin Programul Operational Regional – POR. Ofertele pot fi depuse până la data de 04.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 04.08.2022.

Conform anunțului publicat pe SEAP, pentru implementarea proiectului „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”, SMIS 129326, Municipiul Craiova a incheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de AM și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud –Vest Oltenia în calitate de Organism Intermediar, contractul de finantare nr. 4931/13.12.2019 în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.e – Promovarea unor strategii de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în special pentru zone urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare.

Obiectivul general al proiectului vizeaza Cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin implementarea unor masuri integrate ce vizeaza imbunatatirea transportului public de calatori cu tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului privat. Obiectul contractului îl reprezintă Servicii de elaborare a documentației tehnico –economice faza PT+PAC+DE +Documentații avize, autorizații, acorduri +certificate performanță energetică, servicii de asistență din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului și execuția lucrărilor pentru proiectul „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”, SMIS 129326 în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 213553/02.12.2021 si prevederile contractului de lucrări.
Serviciile şi lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul caietului de sarcini nr. 213553/02.12.2021 şi documentaţiei tehnice pusă la dispoziţie în cadrul documentaţiei de atribuire. În conformitate cu Devizul general al investitiei, aprobat prin HCL nr. 32/18.02.2019, Bugetul proiectului, cod SMIS 129326, aprobat prin HCL nr. 344/07.08.2019 și Planul de achiziții din cadrul cererii de finanțare, valoarea estimată a contractului este de 49.269.573,56 lei lei (excl. TVA), fiind compusă din:
– Documentatie tehnico-economica faza PT + certificat de performanţă energetică + documentaţie pentru obtinere aviz/ autorizatie de Securitate la incendiu + documentatii pentru obtinerea oricaror altor avize/acorduri + asistenta tehnica din partea proiectantului: 1.230.000,00 lei fara TVA;
– Constructii si instalatii cap. 4.1: 31.037.582,96 lei fara TVA; – Montaj utilaje, echipamentetehnologice si functionale- cap. 4.2=2.614.542,50 lei fara TVA;
– Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj cap. 4.3=3.608.750,00 lei fara TVA;
– Utilaje,echipamente tehnologice care nu necesita montaj si echipamente de transport cap. 4.4= 9.448.481,50 lei fara TVA;
– Organizare de santier – cap.5.1 = 50.000 lei fara TVA.

Foto: mobilitate.eu320 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *