CFR SA a desemnat compania care va elabora studiul și proiectul pentru modernizarea liniei Ilva Mică – Apahida

CFR SA a desemnat compania care va elabora studiul și proiectul pentru modernizarea liniei Ilva Mică - Apahida

CFR SA anunță în prezentul comunicat că Asocierea Egis România – Egis Rail SA – Italrom Inginerie Internațională SRL a fost desemnată câştigătoarea procedurii de licitaţie publică pentru realizarea 𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒛𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒕𝒆 ș𝒊 𝒂 𝑷𝒓𝒐𝒊𝒆𝒄𝒕𝒖𝒍𝒖𝒊 𝑻𝒆𝒉𝒏𝒊𝒄 𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒂𝒓 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒓𝒏𝒊𝒛ă𝒓𝒊𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒊𝒆𝒊 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒍𝒆 𝒇𝒆𝒓𝒂𝒕ă 𝑨𝒑𝒂𝒉𝒊𝒅𝒂 – 𝑰𝒍𝒗𝒂 𝑴𝒊𝒄ă, cu o ofertă financiară în valoare de 29.677.400,00 𝒍𝒆𝒊 𝒇ă𝒓ă 𝑻𝑽𝑨.

ℹ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 ș𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑇𝑒h𝑛𝑖𝑐 pentru modernizarea liniei de cale ferată pe 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐ț𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝐼 𝐴𝑝𝑎h𝑖𝑑𝑎 – 𝐼𝑙𝑣𝑎 𝑀𝑖𝑐ă, î𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 119 𝑘𝑚, au drept scop identificarea soluției optime din punct de vedere tehnic, operațional, economic, financiar, al impactului asupra mediului și al schimbărilor climatice, în vederea 𝑐𝑟𝑒ş𝑡𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑧𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎ţ𝑖𝑒 𝑙𝑎 160 𝑘𝑚/h 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐ă𝑙ă𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 120 𝑘𝑚/h 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑓ă.

ℹ 𝑂𝑏𝑖𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑢𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 al contractului de prestări servicii este 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑖 𝑓𝑒𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎𝑟𝑒 î𝑛𝑡𝑟𝑒 𝐴𝑝𝑎h𝑖𝑑𝑎 ș𝑖 𝐼𝑙𝑣𝑎 𝑀𝑖𝑐ă, pentru integrarea unui transport durabil între regiunea Centrală și Nord-Estică a țării, asigurarea dezvoltării socio-economice a zonelor traversate, îmbunătățirea competitivității economice a României și asigurarea condițiilor necesare pentru creșterea numărului de pasageri și a volumului de mărfuri transportate pe rețeaua TEN-T. De asemenea, contractul prevede și atingerea unor importante obiective specifice, printre:
►𝑐𝑟𝑒ș𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑧𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎ț𝑖𝑒 ș𝑖, 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡, 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝑐ă𝑙ă𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑒𝑐ț𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡ă ș𝑖 𝑝𝑒 î𝑛𝑡𝑟𝑒𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒𝑐ț𝑖𝑢𝑛𝑒 𝐴𝑝𝑎h𝑖𝑑𝑎 – 𝑆𝑢𝑐𝑒𝑎𝑣𝑎
►î𝑚𝑏𝑢𝑛ă𝑡ăț𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖ț𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐ă𝑙ă𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 ș𝑖 𝑐𝑟𝑒ș𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ță, 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛â𝑛𝑑 î𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑎ș𝑖 𝑡𝑖𝑚𝑝 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖, î𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑢 𝑐𝑒𝑟𝑖𝑛ț𝑒𝑙𝑒 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑒
►𝑐𝑟𝑒ș𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑚ă𝑟𝑓𝑢𝑟𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 ș𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
► 𝑐𝑟𝑒ș𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑐ă𝑙ă𝑡𝑜𝑟𝑖, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣 𝑎 𝑛𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖ș𝑡𝑖.

ℹ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑧𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 ș𝑖 𝑃𝑟𝑜𝑖𝑒𝑐𝑡𝑢𝑙 𝑇𝑒h𝑛𝑖𝑐 vor respecta legile, reglementările, directivele, standardele, instrucțiile specifice și metodele în vigoare, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României.

CFR SA mai spune că sursa de finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin 𝑀𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑢𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑖 (𝐶𝐸𝐹), ş𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝑢𝑔𝑒𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑎𝑡, iar termenul de întocmire a studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic este de 23 luni.

Foto: mobilitate.eu1.023 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *