Primăria Brăila a reluat licitația pentru modernizarea liniei de tramvai spre Lacu Sărat

Primăria Brăila a lansat licitația pentru proiectarea modernizării linei de tramvai spre Lacu Sărat

Primăria Brăila a reluat licitația pentru servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii “ Modernizarea conexiunii tramvai Brăila-Lacu Sărat”, după ce prima procedură, lansată la începutul lunii ianuarie, a fost anulată. Valoarea contractului este de 704 mii lei. Ofertele pot fi depuse până la data de 06.04.2022, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 06.10.2022. Termenul de realizare este de 180 zile de la semnarea contractului.
Conform SEAP, obiectul contractului constă în:

Etapa 1: realizare documentatie tehnico-economica faza I, din care: 1.1 – tema de proiectare și documentatia pentru obtinerea certificatului de urbanism; 1.2 – expertiză tehnică pentru toată infrastructura de tramvai (cale de rulare, fir de contact, stîlpi, peroane/stații), studiu topografic vizat de O.C.P.I., studiu geotehnic (inclusiv cerinţa AF),documentaţia pentru obţinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Interventie, inclusiv Analiza Cost- Beneficiu și studiul de traffic/circulație pentru zona de intervenție a proiectului, inclusive Instrumentul pentru calcularea emisiilor GES din sectorul transporturilor.

Etapa 2: realizare documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (DTAC) si realizare documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor (DTOE); Etapa 3 : realizare proiect tehnic de executie si detalli de executie;

Foto: mobilitate.eu579 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *