Autoritatea pentru Reformă Feroviară lansează licitația pentru studierea eficientizării rețelei feroviare din România

Autoritatea pentru Reformă Feroviară a lansat licitația pentru elaborarea unui „Studiu de Sustenabilitate si Eficientizare a Rețelei Feroviare din România”. Contractul cu valoarea estimată la 4,4 milioane lei se va derula timp de 18 luni, timp în care prestatorul va efectua o analiza complexa a retelei, inclusiv analize cost-beneficiu a retelei feroviare din România, si va propune solutii care sa fie puse în aplicare de A.R.F., de CNCF „CFR”- S.A. si de administratiile centrale si locale, în vederea crearii unei retele feroviare sustenabile din punct de vedere socio-economic si financiar.

Guvernul României a aprobat prin HG nr. 666/2016 Master Planul General de Transport, prescurtat MPGT, introducând o viziune multianuala privind întretinerea si dezvoltarea durabila a retelei de transport din România. În ceea ce priveste reteaua feroviara, MPGT din 2016 are ca obiectiv principal modernizarea coridoarelor si liniilor principale TEN-T, reducând în acelasi timp reteaua administrata de stat la o dimensiune sustenabila din punct de vedere economic si social. A.R.F. trebuie sa identifice solutii pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a retelei feroviare în ansamblu, cât si a fiecarei linii în parte. Lista liniilor de cale ferata care fac obiectul prezentului studiu se regaseste în Anexa de la acest Caiet de Sarcini.În anexa, sunt enumerate un numar de 113 linii CF din care:
– 97 linii CF se regasesc în componenta sectiilor de circulatie neinteroperabile evidentiate în anexa nr. 2 a HG nr. 177/12.03.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de închiriere de catre CNCF „CFR”-S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora;
– 6 linii CF fac parte din sectiile de circulatie interoperabile precizate în anexa nr. 1 a HG nr. 177/12.03.2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la HG nr. 643/2011pentru aprobarea Conditiilor de închiriere de catre CNCF „CFR”-S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile precum si gestionarea acestora, totodata fiind si în studiul care a stat la baza aprobarii HG nr. 666/2016;
LISTA LINIILOR DIN ANEXA:
De asemenea, strategia de eficientizare a retelei feroviare va contribui la o mai buna canalizare a fondurilor de întretinere si de investitii.
Rezultatul final al achizitiei serviciului documentatiei întocmite de Prestator o analiza complexa a retelei, inclusiv analize cost-beneficiu a retelei feroviare din România, si va propune solutii care sa fie puse în aplicare de A.R.F., de CNCF „CFR”- S.A. si de administratiile centrale si locale, în vederea crearii unei retele feroviare sustenabile din punct de vedere socio-economic si financiar.

În cadrul studiului se vor analiza liniile CF si conexiuni de infrastructura feroviara astfel :
– analiza din punct de vedere functional, tehnic, contractual si exploatare;
– analiza cost-beneficiu incluzând analiza socio-economica, analiza financiara si a zonelor administrative deservite de aceste linii si conexiuni;
– analiza necesarului de mobilitate din zonele deservite de liniile de cale ferata si conexiuni de infrastructura feroviara;
– analiza de impact si sustenabilitate la nivelul retelei feroviare luând în considerare volumul global al resurselor publice alocate transportului feroviar considerat sustenabil din punct de vedere bugetar, având în vedere nevoile aferente liniilor regasite în Anexa;
– analiza contractuala si institutionala si propuneri cu privire la solutii alternative de gestionare a transportului feroviar;
– identificarea posibilelor masuri de eficientizare pentru ca transportul feroviar sa fie o alternativa viabila la alte moduri de transport;
– stabilirea modurilor concrete de fluidizare si de absorbtie a traficului de calatori si/ sau de marfa de pe liniile de cale ferata ce apartin infrastructurii feroviare neinteroperabile pe liniile de cale ferata ce apartin infrastructurii feroviare interoperabile, pentru asigurarea unui transport feroviar cu acces direct si continuu din zonele limitrofe spre centrele industrializate si dezvoltate;
– analiza scenariului privind conservarea unor sectoare de transport feroviare conform prevederilor art. 5 alin. 3 din OUG nr. 62/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
– elaborarea documentelor de natura legala în implementarea solutiilor propuse anterior si a contractelor si documentelor conexe;
– planul de implementare pentru fiecare linie.Foto: Andrei Marian

889 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *