ARF caută o companie care să auditeze cei 6 operatori de transport călători pentru stabilirea exactă a subvențiilor necesare

ARF caută o companie care să auditeze cei 6 operatori de transport călători pentru stabilirea exactă a subvențiilor necesare

Autoritatea pentru Reforma Feroviara a publicat pe SEAP una anunț prin care consultă piața în vederea obtinerii unei valori estimative pentru „Servicii de audit tehnico-economic al obligatiilor de serviciu public (OSP) asumate de operatorii de transport feroviar (OTF) de călători prin contractele de servicii publice (CSP) derulate cf. HG 146/2021”. Propunerile pot fi transmise până pe 14 martie, iar consultarea se va încheia pe data de 18 martie 2022.

Conform SEAP, se caută obținerea unei valori estimative pentru achiziția „Serviciului de audit tehnico-economic al obligațiilor de serviciu public asumate de operatorii de transport feroviar de călători prin contractele de servicii publice derulate în baza Hotărârii Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 – 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători privind îndeplinirea calității serviciilor și eficienței din punct de vedere al costurilor aferente obligației de serviciu public” cu respectarea prevederilor art.12. alin. (6) și (7) din Hotărârea Guvernului nr.1311/2021.

Serviciul de audit tehnico-economic presupune, printre altele, verificarea indicatorilor realizați și documentele prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice și ministrului transporturilor nr.65/2016/1712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru activități desfășurate de cei șase operatori economici care au încheiate contracte de servicii publice de transport feroviar de călători cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Datele tehnico-economice necesare elaborării ofertei privind obținerea unei valori estimative se regăsesc în Hotărârea de Guvern nr.146/2020 și anexele I-VI publicate în Monitorul Oficial Partea I nr.142 și nr.142bis din data de 21.02.2020.

ARF menționează că acțiunea de audit tehnico – economic se va desfășura la sediul Autorității pentru Reformă Feroviară. Documentele necesare îndeplinirii serviciului de audit vor fi puse la dispoziție de ARF pentru cei șase operatori de transport feroviar de călători care au încheiate contracte de servicii publice cu Ministerul Transportului și Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în baza Hotărârii Guvernului nr.146/2020. În acest sens vor fi analizate documentele transmise de OTF având ca obiect solicitările privind acordarea subvenției (compensația și facilitățile acordate). În cazul în care sunt necesare documente sau informații suplimentare, ele vor face obiectul solicitării de către auditor direct ARF.
Nu este necesară deplasarea membrilor echipei de audit la sediul operatorilor de transport feroviar de călători. Astfel, costurile privind timpul alocat si onorariul de audit vor fi reduse corespunzător volumului de muncă realizat, respectându-se astfel termenul stabilit în art.12, alin.6 din HG nr.1311/2021 pentru aprobarea CSP pentru perioada 01.01.2022-10.12.2022.
Elaborarea Raportului de audit are ca scop concluzii menite să conducă la elaborarea unor măsuri pentru îmbunătățirea calității serviciilor publice în transportul feroviar de călători și a eficienței din punctul de vedere al costurilor bugetare alocate.

Auditul va avea în vedere și necesitatea și rezonabilitatea costurilor aferente obligației de serviciu public. Acesta trebuie să fie în măsură să se exprime cu privire la gradul de transparență a acordării compensației de serviciu public către cei șase operatori de transport de călători și să stabilească măsuri cu privire la evitarea compensației în exces, în conformitate cu prevederile REGULAMENTUL (CE) NR.1370/2007 din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, cu modificările și completările aduse de regulamentul (UE) nr.2338/14.12.2016.
Cod CPV: 79212000-3: „Servicii de auditare”.

Durata serviciului de audit tehnico-economica: va fi de maxim 3 ani.827 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *