Proiect pentru achiziția a 10 tramvaie noi în Arad
Mobilitate

Primăria Arad a lansat licitația pentru 28 de tramvaie noi

Primăria Arad a lansat licitația pentru un „Contract de furnizare tramvaie noi finanţate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.1-Mobilitate Urbană Durabilă, conform cerinţelor caietului de sarcini . Obiectul aciziţiei îl constituie achiziţionarea a 10 buc. tramvaie noi a căror valoare estimată este de 73.036.638 lei fără TVA, cu posibilitatea, ca în perioada de derulare a acestuia (4 ani), autoritatea să poată achiziţiona în baza acestuia, suplimentar, încă o cantitate de maxim 18 buc tramvaie noi, cu aceleasi caracteristici cu cele ofertate sau superioare, la acelaşi preţ unitar cu cele ofertate. Achiziţionarea cantităţilor suplimentare (maxim 18 buc.) se vor realiza în durata contractului (4 ani), prin încheierea unui act adiţional, autoritatea contractantă stabilind în acest sens în propunerea de contract o clauză de revizuire în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) litera a din Legea 98/2016, cu completările şi modificările ulterioare, fără a organiza o procedură competitivă. Valoarea totală estimata a contractului este de 202.196.166 lei fără TVA, valoare care cuprinde valoarea estimată a tramvaielor care fac obiectul prezentului contract (10 buc.) inclusiv cantităţile suplimentare de tramvaie noi (18 buc.) care vor putea fi achiziţionate în baza clauzei de revizuire specificată în propunerea de contract. – Licitatie deschisa, cu incheierea unui contract cu o durata de patru ani. Finanţarea se va realiza în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi din bugetul local”, conform anunțului postat pe SEAP.

Ofertele pot fi depuse până la data de 07.02.2019, urmând ca atribuirea să aibă loc până la data de 07.08.2019.Foto: Andrei Marian

397 Vizualizări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *