Un restaurant de 4 stele va fi deschis la Teatrul Național București (licitație)

În clădirea renovată și remodelată a Teatrului Național din București urmează să-și găsească locul și un restaurant de patru stele. Un local situat în spatele teatrului, la parter, cu acces din strada Tudor Arghezi, beneficiind și de o amplă terasă acoperită.

Urmând exemplul marilor teatre europene, deschise publicului pe tot parcursul zilei pentru multiple oferte de petrecere a timpului liber, restaurantul în care spectatorii îi vor putea întâlni pe actorii preferați ar fi numai una dintre acestea.

Cum până la începerea stagiunii n-a mai rămas foarte multă vreme, ne grăbim să vă oferim câteva detalii în legătură cu modalitatea prin care se poate câștiga un loc în… inima TNB, pentru că nu ne îndoim că va fi unul din cele mai frecventate, o adevărată oază de relaxare, în care se vor schimba impresii la cald, se vor depăna amintiri și va fi multă veselie. Prin urmare, vă invităm ca, fără întârziere, să dăm sfoară-n țară!

Teatrul Național ‘Ion Luca Caragiale’ din București, cu sediul în Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 2, sector 1, în calitate de titular al dreptului de administrare al imobilului, organizează, în condițiile Legii nr. 213/1998 (…) licitație publică în vederea închirierii unor spații pentru activități de alimentație publică și servicii de preparare și servire a mesei, Cod CAEN Rev.1; 5530 — Restaurante, Cod CAEN Rev.2; 5610 — Restaurante.

Perioada de închiriere : 5 ani, cu posibilitatea prelungirii.
Pot participa la licitație persoane fizice și juridice, române sau străine, care au obiectul de activitate menționat mai sus și care îndeplinesc condițiile de participare la licitație, prevăzute în documentația de atribuire.

Documentația de atribuire poate fi procurată de la sediul Teatrului, Serviciul Achiziții Publice, Investiții, etaj 4 sau de pe site-ul TNB — unde de asemenea puteți găsi toate informațiile legate de această procedură.

Serviciul de comunicare al Teatrului Național din București
Foto: Andrei Marian

863 Vizualizări