Traseul liniei 41 împreună cu alte 9 artere importante vor avea iluminat modern cu tehnologie LED

Traseul liniei 41 împreună cu alte 9 artere importante vor avea iluminat modern cu tehnologie LED

În ședința CGMB din 26.11.2021 a fost votat proiectul privind realizarea obiectivului de investitii „Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public prin implementarea sistemului de telegestiune si utilizarea aparatelor cu tehnologie LED pc urmatoarele artere de circulatie: Drumul Taberei, Brasov, Virtutii, Crangasi, Turda, Averescu, Marasti, Sibiu, Drumul Sarii, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Grivitei si Bd. Bucurestii Noi, prin mlocuirea aparatelor de iluminat cu vapori de sodiu, existente, cu aparate modern cu tehnologie LED”. Termenul de implementare este de 6 luni.

Linia metroului ușor 41 va fi una din principalele beneficiare ale proiectului, arterele Brasov, Virtutii, Crangasi, Turda, Averescu, Marasti, reprezentând peste 90% din traseul liniei rapide de tramvai.

Traseul liniei 41 împreună cu alte 9 artere importante vor avea iluminat modern cu tehnologie LED

Valoarea estimata a obiectivului de investitii „Eficientizarea si modernizarea sistemului de iluminat public prin implementarea sistemului de telegestiune si utilizarea aparatelor cu tehnologie LED pe urmatoarele artere de circulatie: Drumul Taberei, Brasov, Virtutii, Crangasi, Turda, Averescu, Marasti, Sibiu, Drumul Sarii, 1 Mai, Camil Ressu, Theodor Pallady, Ion Mihalache, Calea Grivitei si Bd. Bucurestii Noi, prin Tnlocuirea aparatelor de iluminat cu vapori de sodiu, existente, cu aparate modern cu tehnologie LED” este de 29. 997. 238, 77 lei, cu TVA inclus, respectiv 25. 208. 284, 18 lei fara TVA, din care C+M Tn valoare de 29.211. 991,49 lei cu TVA, respectiv 24. 547. 892,01 lei fara TVA. Precizam ca pentru calculul valorii estimate a lucrarilor ce fac obiectul investitiei s-au folosit tarifele §i structura de cheltuieli din Contractul de delegare de gestiune nr. 131/21. 02. 2020 aflat Tn derulare, Tncheiat Tntre Primaria Municipiului Bucuresti și Compania Municipala lluminat Public Bucuresti S. R. L..Foto: mobilitate.eu

386 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *