transport public bucuresti

STB anunță lansarea procedurilor prin care pensionarii vor beneficia de carduri de călătorie pentru transportul public din București

Începând cu data de 12.02.2019, Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport Bucureşti STB SA, începe distribuirea formularelor necesare pentru eliberarea abonamentelor de călătorie destinate pensionarilor care beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport în comun.

Astfel, în prima etapă, persoanele cu domiciliul în Bucureşti, pensionate la limită de vârstă, pot solicita Centrelor de Emitere si Reîncărcare Carduri şi controlorilor legitimaţii călătorie, instrucțiuni cu privire la datele/ documentele pe care este necesar să le depună la orice unitate de vânzare (formularul completat însoţit de copia talonului de pensie şi a actului de identitate).…

Studiu pentru introducerea de autobuze electrice în București

RATB a lansat procedura de achiziție pentru elaborarea documentației de introducere a autobuzelor electrice în București. Anunțul a fost publicat pe siteul regiei în data de 7 septembrie. Studiul are ca scop identificarea traseelor unde pot fi introduse astfel de autobuze, dacă acestea sunt trasee noi sau vor fi utilizate rute existente.…