transport electric

Reșița: A fost lansată licitația pentru proiectul de reintroducere a transportului cu tramvaiul în municipiu

Primăria Municipiului Reșița a lansat licitația pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, faza DALI+PT pentru modernizarea transportului public electric cu tramvaiul si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiu. Atribuirea contractului urmează să aibă loc pe 13 noiembrie 2017. Proiectul este finanțat prin „Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile a Programului Operational Regional 2014-2020, Obiectivul specific 4.1 “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si Bugetul local.”…