siguranța feroviară

Analiză: România se află pe ultimele locuri în UE la capitolul siguranță feroviară din punct de vedere al accidentelor semnificative

Constant, pe căile ferate din România au loc accidente și incidente care de cele mai multe ori aduc victime și pagube materiale importante, un exemplu fiind decesul mecanicului Ene Adrian în anul 2014, după ce aproape de Bacău, aflat în locomotiva trenului IR1753, a lovit în zona unei treceri la nivel un camion încărcat cu cereale al cărui șofer a ignorat semnalele acustice și luminoase.…

Comisia Europeană trimite Bulgaria în judecată pentru că nu a transpus și nu respectă normele UE privind siguranța feroviară

Comisia Europeană a decis să trimită Bulgaria la Curtea de Justiție a UE pentru că nu transpune și nu pune în aplicare corect legislația UE privind siguranța feroviară (Directiva 2004/49 / CE). Directiva solicită statelor membre să înființeze un organism de investigare independent de organizarea, structura juridică și luarea deciziilor de la orice întreprindere feroviară, administratorul infrastructurii, organismul de tarifare, organismul de alocare și organismul notificat și, în general, de la orice parte a cărei interes ar putea să cu sarcinile încredințate organismului de investigare.…