Se deschide circulația feroviară pe firul nou al liniei Ghioroc – Glogovăț