Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iaşi – Frontieră

Trei companii și asocieri au ofertat pentru studiul modernizării liniei Roman – Iași – Frontieră

A fost încheiată perioada de depunere a ofertelor pentru „Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iaşi – Frontieră” – Studiu de Fezabilite”, cu valoarea de 19,4 milioane lei și un termen de realizare de 23 de luni. Au fost depuse 3 oferte de la companii și asocieri după cum urmează:
Trei companii și asocieri au ofertat pentru studiul modernizării liniei Roman – Iași – Frontieră

Pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Contractantul va respecta actele normative şi reglementările specifice infrastructurii feroviare, construcții, aplicabile, în vigoare, în vederea prezentării unui proiect ˮmaturˮ, care să corespundă celei mai eficiente soluții din punct de vedere tehnico – economic, pentru care să se aprobe asigurarea sursei de finanțare pentru implementarea obiectivului de investiție, cu respectarea conformității standardelor impuse pentru Coridoarele Europene și Coridoarele TEN-T și asigurarea specificațiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României, inclusiv pentru modernizarea/reabilitarea staţiilor de cale ferată.…