raul arges

Un nou pod peste raul Arges

Autoritatile locale din comuna Bostinari, judetul Giurgiu, au lansat procedurile de atribuire pentru contractul de proiectare si executie pentru un nou pod rutier peste raul Arges.

Costul total estimat pentru realizarea acestui obiectiv este de : 28.059.316,60 lei fara TVA, investitia fiind impartita astfel:
1.Proiectare…