întreprindere feroviară

Comisia Europeană trimite Bulgaria în judecată pentru că nu a transpus și nu respectă normele UE privind siguranța feroviară

Comisia Europeană a decis să trimită Bulgaria la Curtea de Justiție a UE pentru că nu transpune și nu pune în aplicare corect legislația UE privind siguranța feroviară (Directiva 2004/49 / CE). Directiva solicită statelor membre să înființeze un organism de investigare independent de organizarea, structura juridică și luarea deciziilor de la orice întreprindere feroviară, administratorul infrastructurii, organismul de tarifare, organismul de alocare și organismul notificat și, în general, de la orice parte a cărei interes ar putea să cu sarcinile încredințate organismului de investigare.…