InnoTrans 2022 – Stadler traversează oceanul automotorul Flirt H2 alimentat cu hidrogen pentru Amtrak California