InnoTrans 2022 – DiTram este laboratorul mobil inovativ pentru diagnoza și măsurarea liniilor de tramvai și a rețelelor de contact

InnoTrans 2022 – DiTram este laboratorul mobil inovativ pentru diagnoza și măsurarea liniilor de tramvai și a rețelelor de contact

În cadrul InnoTrans Berlin, a fost prezentat un utilaj inovativ de diagnoză și măsurare a căii de rulare și a rețelei de contact pentru infrastructra urbană în special, vehiculul având posibilitatea să ruleze și în mediu feroviar greu. Acesta este dezvoltat de DiTram Polonia, cu sediul în Poznan.…