CFR Călători nu mai vinde bilete pentru zonă în urma instituirii carantinei în orașul Țăndărei

CFR Călători nu mai vinde bilete pentru zonă în urma instituirii carantinei în orașul Țăndărei

Având în vedere prevederile Ordonanței Militare nr.7 din data de 4 aprilie 2020, CFR Călători nu va emite tichete de călătorie pentru orașul Țăndărei decât pentru persoanele la care face referire articolul 2 din Ordonanța Militară:

Art.2 – În zona carantinată prevăzută la art.1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru:
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care desfășoară activități
economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale,
sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și
protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii
alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.…