CFR Călători a lansat licitația pentru modernizarea a 19 locomotive EA cu motoare asincron finanțată prin PNRR

CFR Călători a lansat licitația pentru modernizarea a 19 locomotive EA cu motoare asincron finanțată prin PNRR

CFR Călători a lansat licitația pentru „Servicii de modernizare locomotiva electrică 5100 kW în locomotivă electrică cu motoare electrice de tracțiune asincrone şi achiziţia de servicii de mentenanţă pentru locomotivele modernizate”. Valoarea contractului este de 91,1 milioane de euro. Cantitatea contractului sectorial de prestare ce urmeaza a se achizitiona este astfel:
– Modernizare locomotive electrice 5100 kW în locomotive electrice cu motoare electrice de tracțiune asincrone – 19 bucati;
– Mentenanța locomotive electrice modernizate cu motoare electrice de tracțiune asincrone – 47.469.600 km

În stabilirea cantitatii serviciilor de mentenanţă a locomotivelor modernizate ce urmeaza a se achizitiona, exprimata in kilometri, s-au avut in vedere urmatoarele considerente: – pentru fiecare locomotivă modernizată un parcurs mediu zilnic de 800 km/zi si o utilizare anuala de 347 zile/an, rezultand 277.600 km/an; – număr locomotive modernizate la care se efectuează servicii de mentenanţă: 19 locomotive; – durata efectuării mentenanţei la locomotivele modernizate: 9 ani pentru fiecare locomotivă, Rezultând un parcurs total estimat pentru 19 locomotive modernizate în 9 ani de 47.469.600 km.…