A fost semnat contractul de realizare a liniei de tren către aeroportul Otopeni cu termen de execuție de 14 luni
Bucuresti

A fost atribuit contractul de consultanță și supervizare a lucrărilor feroviare către Aeroportul Otopeni

CFR SA a atribuit contractul pentru „Consultanță și supervizare a proiectării și execuției lucrărilor aferente obiectivului de investiţii: ”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București, Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internațional Henri Coandă București”, în valoare de 5,2 milioane lei. Contractul a fost atribuit firmei BAICONS IMPEX S.R.L..

Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti contribuie la:
– Dezvoltarea și extinderea legăturilor transportului aerian cu alte moduri de transport prin interconectarea aeroportului cu întreaga rețea de cale ferată a României și cu rețeaua europeană de transport TEN-T, precum şi conexiunea cu modurile de transport urban (metrou, tramvai, etc.).
– Atragerea unui număr cât mai mare de călători din localitățile limitrofe pe transportul feroviar, etc.
Desfășurarea serviciilor pentru urmărirea elaborării Proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a lucrărilor de construcție vor avea la bază legislația și toate reglementările tehnice în vigoare române și europene (standarde naționale și europene, normative specifice, ghiduri, eurocoduri, etc.), Contractantul fiind pe deplin răspunzător de respectarea cadrului legislativ şi de reglementare în vigoare.

În cazul în care există neclarități cu privire la aplicarea legislației și a reglementărilor tehnice relevante, Contractantul va cere clarificări și instrucțiuni de la CNCF „CFR”-SA, în timp util pentru realizarea cu succes și în termenul prevăzut a serviciilor solicitate.

Contractantul va presta serviciile în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini, cu respectarea legislației și reglementărilor tehnice în vigoare și în baza aplicării unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaționale în domeniul transporturilor, respectiv al căilor ferate.

Contractantul va purta întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă, în termen și de calitate a cerințelor descrise în caietul de sarcini.

Contractantul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adiționale (dacă sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului Proiectului), fără a solicita Entitații Contractante alte costuri suplimentare.

Durata contractului:
– Durata supervizare de proiectare şi execuţie a lucrărilor: 14 luni
– Durata de supervizare perioada de garantie : 60 luni
– Durata de închidere: 2 luni.
Total: 76 luni

Proiectul este finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM Obiectivul de investiții este cuprins în Master Planul General de Transport al României cu suma de 97,15 Milioane EURO, fără TVA. Proiectul „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Henri Coandă” face parte din Master Planul General de Transport al României (MPGT) şi este propus pentru finanţare din POIM, Axa Prioritară (AP) 1. Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul, Obiectivul Specific (OS) 1.2.Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală. Titlului de Cheltuială 58 Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 – 58.03 Programe din Fondul de Coeziune (FC).


Foto: SEAP

275 Vizualizări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *