CFR Infrastructura

CFR SA licitează reparația totală a trecerii la nivel de la Lehliu pentru ridicarea restricției de 100km/h pe linia București – Constanta

CFR SA a lansat licitația pentru „Lucrări de reparație pentru ridicare restricții de viteză pe linii curente și directe – trecere la nivel stația Lehliu, km 69+518”, în valoare de 906 mii lei, pe linia CF 800 București-Constanța, km 69+518, în staţia Lehliu, pe raza de activitate a Secţiei L4 Slobozia.…

CFR SA a lansat 4 licitații pentru reparații în zone ale liniilor Tecuci – Iași, Bacău – Bicaz, Gura Humorului – Ilva Mică și Bacău – Ițești

CFR SA a lansat 4 licitații pentru achizitia lucrarilor de înlocuire a a traverselor de beton si a materialului marunt de cale, uzat si defect, pentru mai multe zone din țară. Pentru toate 4 proiectele achiziția se referă, în principal, la executarea urmatoarelor lucrări: Înlocuirea traverselor de beton necorezpunzătoare cu traverse de beton placate cu prindere elastică inclusă, materiale aprovizionate de către executant lucrare; Burajul I al traverselor de beton introduse în cale; Ciuruirea manuală a materialului de balastare; Transportul rutier al tuturor materialelor aprovizionate de executant lucrare (traverse de beton cu prindere elastică inclusă ) de la producător/furnizor în statia CF; Transportul auto al materialelor care se introduc în cale și a materialelor care se scot din cale din stația CF pe amplasament lucrare și de pe amplasament lucrare în stația CF; Încărcare/descărcare mecanizat și manual al materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale, pe amplasament lucrare și în stație; Manipulări de materiale care se introduc în cale și care se scot din cale pe amplasament lucrare.…

CFR SA achiziționează peste 700 de relee KF1-80 pentru instalațiile CED și BLA

CFR SA a lansat licitația pentru „Relee electrice”, în forma unui acord cadru pentru 48 de luni cu o valoare maximă de până la 2,5 milioane lei. Sursa de finanţare este din fondurile proprii ale CNCF ”CFR” SA / buget de stat , titlu bugetar „Întreținere și funcționarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice”, repartizate Direcției Instalații la capitolul „Cheltuieli materiale”.…

A fost semnat contractul pentru proiectarea modernizării liniei Ilva Mică – Apahida

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunță că CFR SA a semnat astăzi contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată dintre Apahida și Ilva Mică (119 km).

În valoare de 29,67 milioane de lei fără TVA, Contractul finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile și din Bugetul Stat, trebuie finalizat în 23 de luni.…

CFR SA actualizează costurile materialelor pentru continuarea lucrărilor la firul 2 pe linia Buzău – Cilibia – Făurei

CFR SA a publicat pe SEAP două anunțuri de actualizare a contractelor atribuire pentru lucrările în execuție de „ ȋntreţinere prin ȋnlocuire la rând a suprastructurii căii pe linia 701 Cilibia – Făurei fir II de la km. 148+700 la km 167+700” și „ ȋntreţinere prin ȋnlocuire la rând a suprastructurii căii pe linia 701 Buzău – Buzău Sud – Cilibia fir II de la km.…

Regionala Brașov achiziționează peste 16 mii de tone de agregate pentru balast pentru linia Brașov – Deda

CFR SA Regionala Brașov, a lansat licitația pentru „ Agregate pentru balast de cale ferată ”, totalizând 16.666 tone. Conform caietului de sarcini publiat pe SEAP „Entitatea contractantă asigură în staţiile C.F. de pe linia 316 Brașov – Deda vagoanele pentru încărcarea agregatelor pentru balast de cale ferată.…