Cadrul normativ pentru zonele metropolitane se schimbă pentru a permite extinderea trenurilor metropolitane

Pregătiri pentru trenul metropolitan București Nord - Periș și probe pe centura feroviară pentru viitoarele proiecte

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA) a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind zonele metropolitane, anunță Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

Această propunere legislativă vine să completeze demersul instituțional al Autorității pentru Reformă Feroviară privind implementarea trenurilor metropolitane și suburbane, de către autoritățile centrale și locale.

În acest context, reamintim că ARF a făcut parte atât din grupul de lucru pentru elaborarea acestei legi a zonelor metropolitane, cât și ca inițiator al OMTI nr. 134/2022, în care a fost introdus un nou rang de tren regio metropolitan, iar, în prezent, sprijină proiectul privind introducerea și dezvoltarea ulterioară a serviciilor de tren urban și metropolitan în regiunea București – Ilfov, derulat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI).

Astfel, proiectul de lege în cauză stabilește cadrul instituțional, obiectivele, competențele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare metropolitană în România.
Printre schimbările preconizate – incluse în expunerea de motive -amintim:
– revizuirea și completarea definiției zonei metropolitane din Codul Administrativ, prin introducerea conceptului de teritoriu metropolitan,definit ca teritoriul din jurul municipiilor în cadrul căruia se creează relații reciproce de influență în domeniul căilor de comunicație, economic, social, cultural și al infrastructurii edilitare;
– delimitarea teritoriului metropolitan, care se va face diferențiat, astfel:
a) pentru municipiul București – cel puțin teritoriul administrativ al județului Ilfov;
b) pentru municipiile reședință de județ – primele două coroane urbane;
c) pentru municipii, altele decât cele reședință de județ – prima coroană urbană;
– delimitarea teritoriilor metropolitane aferente municipiilor României, cu prezentarea unităților administrativ-teritoriale cuprinse în teritoriul metropolitan al municipiilor reședință de județ și al altor municipii;
– organizarea și funcționarea zonelor metropolitane, prin care sunt descrise atât mecanismele comune cu cele general aplicabile asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, cât și mecanismele specifice menite să încurajeze unitățile administrativ-teritoriale, pe de o parte, să se asocieze în zone metropolitane, iar pe de altă parte, să asigure eficiența activităților la nivelul zonelor metropolitane;
– stabilirea cadrului legal de funcționare a organelor de conducere ale zonelor metropolitane;
– asigurarea finanțării zonelor metropolitane;
– mandatarea de către unitățile administrativ-teritoriale membre a zonei metropolitane, în vederea exercitării în numele lor a unor atribuții, precum:
• elaborarea, adoptarea, monitorizarea și evaluarea periodică a strategiei integrate de dezvoltare metropolitană, planului de mobilitate urbană durabilă al zonei metropolitane și planului urbanistic general al zonei metropolitane;
• elaborarea politicii fiscale comune care să favorizeze atragerea de investiții de capital străin sau autohton;
• elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele de interes metropolitan;
• promovarea, depunerea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri naționale, europene sau internaționale, de interes pentru dezvoltarea la nivelul zonei metropolitane etc.;
– introducerea unui mecanism prin care pentru contribuabilii care își au domiciliul pe raza zonei metropolitane să vireze impozitul pe venit.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei, Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucureşti, la adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

Foto: mobilitate.eu758 Vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *