CFR SA lansează licitația pentru modernizarea gării Sinaia

CFR SA lansează licitația pentru modernizarea gării Sinaia

CFR SA transmite că documentația de atribuire pentru modernizarea gării din Sinaia a fost transmisă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), în vederea verificării și validării, pentru achiziția publică a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și execuția lucrărilor.Valoarea estimată a investiției este de 12.668.297,36 lei, fără TVA, iar sursa de finanțare vine din fonduri externe nerambursabile (PROGRAMUL TRANSPORTURI) și de la bugetul de stat.…