pentru creșterea vitezei de circulație la maximum 120 km/h