internet

Programul operational transport va avea un nou portal web

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport” 2007-2013 a semnat, în data de  10.12.2014, decizia de finanțare pentru proiectul “Achiziție de servicii de reproiectare, mentenanță și găzduire site web AM POS – T (http://www.ampost.ro)”.

Obiectivul specific: informarea publicului asupra contribuției Uniunii Europene la dezvoltarea infrastructurii naționale.…