Bulevardul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu

(UP 11.03) Transelectrica licitează lucrările de relocare a liniilor electrice care blochează proiectul străpungerii Bulevardul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu

Licitatia a fost anulată, conform SEAP, „Motivul anularii: Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului, In conformitate cu art. 225 alin 1 lit c) si alin 2 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale Valoarea estimata declarata eronat.”