Ministerul Transporturilor redefinește legislația pentru intervențiile asupra arborilor ce pun în pericol circulația feroviară prin introducerea termenelor operative de tăiere a acestora
Transport

Ministerul Transporturilor redefinește legislația pentru intervențiile asupra arborilor ce pun în pericol circulația feroviară prin introducerea termenelor operative de tăiere a acestora

Ministerul Transporturilor a lansat un proiect ce se află în dezbatere publică până la data de 15.02.2019, pentru redefinirea legislativă a măsurilor ce sunt luate pentru defrișarea arborilor și a vegetației ce pun în pericol siguranța feroviară și sistemele de alimentare cu energie electrică. Conform Ministerului Transporturilor, proiectul de act normativ stabileşte cadrul legal care permite administratorului infrastructurii realizarea promptă a intervenţiilor necesare în situaţii potenţial periculoase pentru siguranţa circulaţiei trenurilor şi/sau pentru perturbarea masivă a traficului feroviar. Astfel:

– sunt introduse termene operative – 30 de zile – pentru emiterea acordurilor şi marcarea arborilor destinaţi tăierii în vederea permiterii intervenţiilor administratorului infrastructurii pentru toaletarea, doborârea şi îndepărtarea arborilor aflaţi în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare,
– sunt definite situaţiile excepţionale în care administratorul infrastructurii feroviare poate realiza intervenţii în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare fără acordul prealabil al autorităţilor silvice,
– sunt stabilite proceduri privind estimarea şi valorificarea volumului de masă lemnoasă rezultată în urma intervenţiilor administratorul infrastructurii feroviare în limita zonei de siguranță a infrastructurii feroviare.

Totodată, în vederea stabilirii modalității de plată a compensației în transportul public de călători cu metroul, precum și a eliminării oricăror blocaje ce ar putea interveni cu privire la alocarea lunară a compensației pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării serviciului public de transport de călători cu metroul în condiții de siguranță, în lunile până la aprobarea bugetului de stat, a bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului de transport cu metroul şi a contractului de serviciu public/actele adiționale la acesta, se propune asigurarea cadrului legal de plată a compensației, prin completarea art. II din OUG nr. 12/2016.

Neadoptarea în regim de urgenţă a modificărilor legislative propuse poate conduce la:
– riscul producerii unor accidente feroviare grave cauzate de căderea copacilor peste calea ferată;
– riscul escaladării situaţiilor de perturbare masivă a traficului feroviar prin temporizarea intervenţiilor pentru restabilirea circulaţiei ulterior căderilor de arbori;
– blocarea activității de transport public de călători cu metroul consecințe grave, în condițiile în care circa 600.000 călători utilizează zilnic metroul;
– neacoperirea obligațiilor de plată cu întreținerea și repararea materialului rulant, a cheltuielilor cu materii prime și materiale, cu piese de combustibil, energie electrică, termică și apă, schimb, reparații curente, salarii, contribuții către bugetul asigurărilor sociale.

Consultarea publică poate fi studiată aici, pe siteul Ministerul Transporturilor.


Foto: Mobilitate.eu

1,239 Vizualizări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *