MT publică proiectul de OUG pentru integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
Transport

MT publică proiectul de OUG pentru integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică până la data de 22.04.2019, „Proiectul de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european”, un proiect ce a adus încă de la sfârșitul anului 2018 procedura de infringement din partea CE, fapt care ar duce la penalități de 134.00 euro pe zi. Mai mult, din cauza aceste întârzieri, România riscă un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, conform proiectului publicat de MT, se au în vedere următoarele :
– completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 09.11.2016, în vederea transpunerii corecte și complete în legislaţia naţională a Directivei 2012/34/UE, conform scrisorii de punere în întârziere nr. C(2017)8126 final/08.12.2017 a Comisiei Europene;

– transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/2370 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare.

Prin prezenta OUG se introduc noi cerințe, menite să asigure independența administratorului de infrastructură. Statele membre trebuie să aibă libertatea de a alege între diferite modele organizaționale, de la separarea structurală totală la integrarea verticală, sub rezerva unor garanții corespunzătoare, care să asigure imparțialitatea administratorului de infrastructură în ceea ce privește funcțiile esențiale, gestionarea traficului și planificarea întreținerii. Statele membre trebuie să se asigure că, în limitele de tarifare și de alocare în vigoare, administratorul de infrastructură se bucură de independență organizațională și decizională în ceea ce privește funcțiile sale esențiale.

Adoptarea deciziilor de către administratorii de infrastructură în ceea ce privește alocarea traselor și în ceea ce privește tarifarea infrastructurii reprezintă funcții esențiale pentru a garanta un acces echitabil și nediscriminatoriu la infrastructura feroviară, astfel încât să existe garanții stricte pentru a se evita orice abuz de influență asupra deciziilor luate de administratorul de infrastructură referitoare la astfel de funcții. Aceste garanții trebuie să fie adaptate structurilor diferite de guvernanță ale entităților feroviare.

Organismele de reglementare ar trebui să coopereze pentru a asigura accesul nediscriminatoriu la infrastructura feroviară și să coopereze în ceea ce privește chestiunile legate de serviciile feroviare internaționale sau de infrastructura feroviară binațională care necesită decizii din partea a două sau mai multe organisme de reglementare, cu scopul de a-și coordona procesul decizional, pentru a evita insecuritatea juridică și pentru a asigura eficiența serviciilor feroviare internaționale.Foto: mobilitate.eu

201 Vizualizări

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *